Agent Upfits

Contact Us for a Free Estimate!

Contact Us for a Free Estimate!

W 2022 roku TUW PZUW zebrał mln zł składki, realizując z dwuletnim wyprzedzeniem swój strategiczny cel i zwiększając udział w polskim rynku ubezpieczeń wzajemnych do 34 proc. Umowa to wypełnienie postanowień listu intencyjnego z 9 listopada 2022 r., w którym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100% udziałów Polskiego Gazu TUW, które jest także właścicielem Polskiego Gazu TUW na Życie. Jak przypomniał, w okresie międzywojennym ubezpieczenia wzajemne obejmowały ponad 60 proc. Rynku w Polsce, a obecnie w przypadku ubezpieczeń majątkowych sięgają przeszło 6 proc.

PKN Orlen chce sprzedać PZU wszystkie udziały Polskiego Gazu TUW

Nawet jeżeli zasięg ubezpieczeń wzajemnych porównamy nie do okresu dwudziestolecia międzywojennego, lecz do ich obecnego udziału w rynku ubezpieczeń w Europie, który wynosi ponad 30 proc. Jestem orędownikiem przywracania ubezpieczeniom wzajemnym ich właściwej rangi – mówił Rafał Kiliński. Odradzające się w Polsce ubezpieczenia wzajemne opierają się na solidarności i współpracy, a nie działalności dla zysku. Ubezpieczeni na zasadzie wzajemności są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń i otrzymują zwroty części składki w przypadku uzyskania dobrego wyniku technicznego. Taka formuła motywuje do wspólnej troski o minimalizowanie ryzyka i bezpieczeństwo. Dodano, że w liście intencyjnym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100 proc.

Grupa PZU i PKN Orlen: list intencyjny w sprawie nabycia Polski Gaz TUW

Polski Gaz TUW jest wyłącznym właścicielem Polski Gaz TUW na Życie, które oferuje ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe i Pracownicze Programy Emerytalne. Zostało założone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które od 2 listopada jest częścią PKN Orlen. Ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC i ochronę prawną dla firm z branży gazowniczej i wydobywczej, produkty dotyczące bezpieczeństwa osobistego dla Ile pieniędzy potrzebujesz aby rozpocząć handel akcjami klientów indywidualnych. Polski Gaz TUW zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla branży gazowniczej i energetycznej od 2016 r. Został założony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które od 2 listopada 2022 r. Ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC i ochronę prawną dla firm z branży gazowniczej i wydobywczej oraz produkty dotyczące bezpieczeństwa osobistego dla klientów indywidualnych.

PZU nabędzie od Orlenu wszystkie udziały w Polskim Gazie TUW i TUWnŻ

Ubezpieczenia majątkowe oferuje również Polski Gaz TUW, koncentrując się na branży gazowniczej i energetycznej. Towarzystwo, założone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, w 2022 roku zebrało prawie 185 mln zł składki. Z kolei Polski Gaz TUW na Życie, powołany do obsługi pracowniczego programu emerytalnego dla spółek z Grupy Orlen, zgromadził w tym samym roku ze składek prawie 21 mln zł. Grupa ORLEN jest zintegrowanym koncernem multienergetycznym, zapewniającym energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a jej zaawansowane produkty dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach. Dzięki połączeniu Grupy ORLEN z PGNiG powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 największych firm na  świecie.

Sprzęt pożarniczy od TUW PZUW dla leśników

– Stworzyliśmy solidne fundamenty rozwoju, które dają obiecujące perspektywy na przyszłość. Zainicjowaliśmy projekty, które na lata zdecydują o naszym rozwoju – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. TUW „TUW” jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji ubezpieczeń wzajemnych na ziemiach polskich. Realizacja społecznej misji była, jest i pozostanie wyznacznikiem naszych bieżących działań jak i wyzwań, z jakimi musimy się mierzyć w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  1. Dzięki połączeniu Grupy ORLEN z PGNiG powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 największych firm na  świecie.
  2. Zostało założone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które od 2 listopada jest częścią PKN ORLEN.
  3. Ubezpieczenia zdrowotne, OC, D&O i NNW dla podmiotów korporacyjnych.
  4. Transakcja obejmuje też trzyletnią umowę ramową, regulującą warunki współpracy obu stron, w tym realizację odnowień polis ubezpieczeniowych znajdujących się obecnie w portfelach PG TUW i PG TUW na Życie.

TUW posiada ponad 32-letnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Rafał Kiliński jest związany z branżą ubezpieczeniową od niemal 30 lat. Pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i kierował jednym z oddziałów amerykańskiej firmy brokerskiej Marsh. Początkowo pełnił kierownicze funkcje w Oddziale Okręgowym PZU w Gdańsku, a od 2008 roku jako Dyrektor Zarządzający kierował Pionem Klienta Korporacyjnego w Centrali PZU.

PZU chce przejąć od Orlenu towarzystwo ubezpieczeniowe Polski Gaz TUW

Opierają się na solidarności i współpracy, a nie działalności dla zysku. Różnią się od komercyjnych Winy gra wykolejony tym, że ubezpieczeni są jednocześnie naszymi członkami i działają we wspólnym interesie.

Warunkową umowę kupna sprzedaży obu towarzystw podpisano 4 września 2023 r. Jest to wypełnienie postanowień listu intencyjnego z 9 listopada 2022 r., w którym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100 proc. Transakcja obejmuje też trzyletnią umowę ramową, regulującą warunki współpracy obu stron, w tym realizację odnowień polis ubezpieczeniowych znajdujących się obecnie w portfelach PG TUW i PG TUW na Życie. Liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce jest TUW PZUW. Należące od początku do Grupy PZU towarzystwo ubezpiecza majątek podmiotów gospodarczych, szpitali, samorządów, instytucji publicznych i kościelnych. Ubezpieczenia zdrowotne, OC, D&O i NNW dla podmiotów korporacyjnych.

PZU jest zainteresowane przejęciem od PKN Orlen wszystkich udziałów AstraZeneca przygotowała swoje pierwsze sprawozdanie finansowe z udziałem Alexiona oraz Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie – poinformował PZU w czwartkowym komunikacie. Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie prowadzi działalność operacyjną od grudnia 2019 r. Został utworzone przez PG TUW w celu zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w formie pracowniczego programu emerytalnego dla spółek z Grupy ORLEN. Został utworzone przez PG TUW w celu zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w formie pracowniczego programu emerytalnego dla spółek z Grupy Orlen. Pomoc w finansowaniu projektów służących poprawie bezpieczeństwa.

Ubezpiecza warty biliony złotych majątek polskich przedsiębiorstw i rodzin, a także życie i zdrowie milionów Polaków. Wspiera inwestycje, rozwój i transformację polskiej gospodarki. Osiągane wyniki stawiają Grupę PZU wśród najbardziej rentownych i wypłacalnych ubezpieczycieli w Europie. Na czele Grupy stoi spółka ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych PZU SA, od 2010 r. Według niego możliwości rozwoju sięgają dalej niż „tradycyjne” ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów gospodarczych i innych klientów korporacyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.